Szkoła Uniesień

Szkoła Naturalnego Planowania Rodziny i Bezpiecznego Seksu

Zamówienie

Imię:
Nazwisko:
Kod pocztowy :
Miejscowość :
Ulica :
nr domu/lokalu /
data urodzenia
e-mail
Pozycja nieobowiązkowa
Kod promocyjny

Oświadczenie Uczestnika:

Oświadczam, że akceptuję Regulamin "
Szkoły Uniesień"
i zgadzam się z Polityką Prywatności.
Jednocześnie upoważniam Firmę "Diorama" do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu.


   

Regulamin

1. Szkoła Uniesień jest kursem prowadzonym przez administratora strony www.szkolauniesien.com

2. W ramach kursu Uczestnik ma prawo do otrzymania:

  1. newslettera wysyłanego na podany przez Uczestnika adres e-mail, zawierającego wykłady i ćwiczenia,
  2. trzymiesięcznej opieki merytorycznej w zakresie Naturalnego Planowania Rodziny, realizowanej przez kontakt e-mail lub listownie ze znaczkiem zwrotnym,
  3. listy wartościowych pozycji książkowych niedostępnych w księgarniach z adresami miejsc, gdzie można je nabyć,
  4. bonusów zgodnie z informacjami podanymi na stronie:

    http://www.szkolauniesien.com/szkola_NPR.php

3. Uczestnik otrzymuje wyżej wymienione po uiszczeniu należności za kurs.

4. Szczegóły dotyczące formy płatności zostaną podane Uczestnikowi drogą mailową po otrzymaniu zamówienia.

5. Wyłączenie odpowiedzialności:

  1. Administrator strony www.szkolauniesien.com świadczy na rzecz Uczestnika usługi edukacyjne w zakresie Naturalnego Planowania Rodziny, mając na względzie dobro Uczestnika i udzielenie rzetelnych, wyczerpujących informacji.
  2. Podjęcie jakichkolwiek działań i skutki z tego wynikające są wyłączną odpowiedzialnością osoby podejmującej taką decyzję.

6. Polityka Prywatności.
Dane osobowe podane przez Uczestnika łącznie z adresem e-mail podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i nie będą udostępniane innym podmiotom ani osobom.
Zobacz całą Politykę Prywatności

Zobacz cenę